Pojištění CK Poznání

Od 1.1. 2023  jsme pojištěni u pojišťovny UNIQA.  Číslo pojistné smlouvy: 1357518266 -  Certifikátu o pojištění naší CK Poznání

 

Koncesní listina

Koncesní listina byla vydána Okresním živnostenským úřadem v Pardubicích pod číslem: 12231

 

Cestovní pojištění klientů

Všichni zákazníci zájezdu (pokud není uvedeno jinak – viz.´cena zahrnuje´) jsou pojištění cestovním pojištěním u UNIQUA pojistovny. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem (dále jen „pojištěný“) a pojišťovnou. Tento je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou, jejíž plné znění je k dispozici u CK POZNÁNÍ k osobnímu nahlédnutí. Znamená to, že případnou pojistnou událost řeší pojištěný přímo s pojišťovnou. Cestovní pojištění lze sjednat i indiviuelně k jakémukoli zájezdu z nabídky CK Poznání tam, kde není pojištění uvedeno v ´cena zahrnuje´ a také na individuelní cesty do zahraničí. V tomto případě cestovní pojištění nezahrnuje pojištění zrušení cesty (storno zájezdu).

 

Rozsah pojistného krytí a maximálních pojistných částek :

pojištění s UNIQA pojišťovnou - elektronická knížka Komplexní cestovní pojištění pro účastníky zájezdů

Informační dokument o pojistném produktu (cestovní pojištění) pojišťovny UNIQA

 
Upozorňujeme, že cestovní pojištění pojišťovny UNIQA (zprostředkované naší cestovní kanceláří) kryje i léčebné výlohy spojené s případnou nákazou COVID-19. V případě nákazy COVID-19 je postupováno stejně jako při jakémkoliv jiném onemocnění.